HISTORIA FIRMY

Na skutek zapotrzebowania dawnej Petrochemii Płock S.A. a obecnie PKNORLEN S.A., w 1989 roku zostało założone Biuro Handlowe firmyNOWAKOWSKI z siedzibą w Płocku zarządzaną polskim kapitałem.Początkowo firma zajmowała się produkcją na rzecz Orlenu verticali, anastępnie świadczyła usługi w zakresie ultradźwiękowego czyszczeniażaluzji oraz wprowadziła na życzenie Koncernu czyszczenie sufitówpodwieszanych.

Zapotrzebowanie z roku na rok rosło w bardzo szybkim tempie, dlatego teżfirma zdecydowała sprostać zapotrzebowaniom firm z terenu całego kraju.W 2000 roku rozszerzyliśmy zakres działania o Warszawę, w dalszychlatach objęliśmy zasięg działania cały kraj. Dzisiaj prowadzimy prace nawielu płaszczyznach jednocześnie, w kilku miastach kraju w jednym czasie.Poziom usług utrzymujemy na najwyższym poziomie, o czym świadczyobszerna lista referencyjna naszych zadowolonych klientów..


Usługa czyszczenia przewodów went.

Zanim wprowadziliśmy usługę czyszczenia kanałów wentylacyjnych,wykonaliśmy szereg badań: rynkowe, proces technologiczny,bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten proces trwał od 1997 roku do 2001 roku, w którym wykonaliśmy I-sze czyszczenie kanałów zPCV. W 2003 roku zdecydowaliśmy się wspólnie z firmami z USA orazSzwecji na zakup najnowszego, zaawansowanego technologicznieniezbędnego oprzyrządowania, urządzeń i sprzętu pomocniczego.

Obecnie wraz z pracownikami naukowymi prowadzimy badania nadrobotyzacją wspomnianej usługi. Celem badań ma być stworzeniepojazdów, robotów, które wykonają czynności, które dziś były trudne i zajmowały zbyt dużo czasu.Mocno rozbudowany system usług firmy sprawił, iż zdecydowaliśmysię na powierzenie zadań higieny wentylacji nowej Agencji. Dlatego też przy udziale firmy z USA, Szwecji powołaliśmy do życia w 2003roku EUROPEJSKĄ AGENCJĘ HIGIENY WENTYLACJI, która zajmie się stricto problemami z zakresu higieny wentylacji.

Powołaliśmy nową AGENCJĘ:

Na skutek prężnie działającego zespołu NOWAKOWSKI,międzynarodowej współpracy z producentam i urządzeń do higienywentylacji, powstała Europejska Agencja Higieny Wentylacji zwiększościowym pakietem własnościowym firmy NOWAKOWSKI. Agencja ma za zadanie tylko i wyłącznie rozwiązywać problemyzwiązane z czystością przewodów wentylacyjnych, informować,przeprowadzać inspekcję przewodów, badać, dobierać odpowiednietechnologie i czyścić.

Wspierana i wyposażona przez Biuro Handlowe firmy NOWAKOWSKI, polską Wemaa, niemiecką Weidner, szwedzkąfirmę ScandtechT ,amerykańską ThermaKleenT i ZefonTIntl.monitorującą jakość powietrza prowadzi prace na terenie całegokraju. W 2005 wykupiliśmy 10% udziałów w niemieckiej firmie INTERCLEAN GmbH zsiedzibą w Willich

 

 

KONTAKT

Siedziba firmy

KN Nowakowski

09-402 PŁOCK
ul.Kościuszki 9

tel:+48 501 56 56 90
tel:+48 501 60 99 00
fax: +48 24 262 45 45
e-mail:info@nowakowski.pl

 
KN NOWAKOWSKI Wszystkie Prawa Zastrzeżone | Polityka cookies | Projekt & Wykonanie www.futureindesign.com